Drama Eğitimi

 Çocuklar için Yaratıcı Drama ve Oyunculuk Kursu ile çocuklarımızın oyunculuk öğrenmelerinin yanı sıra sanatı sevmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği (Özet)

 • Biresysel özelliklerin tanımı
 • Grup etkileşiminide başarı ve uyum
 • Duyu çalışmaları
 • Konuşma becerisini gelişimi
 • Doğaçlama
 • Tiyatro çalışmaları
 • Sahne kullanımı
 • Resim, fotoğraf, heykel müzik gibi öğelerin kullanımı
 • Uygulamalı etkinlikler

 

Eğitim İçeriği

(Konular Liste Olarak Verilmiştir)

 • Bireysel Özelliklerini Tanıma
 • Başkalarını Tanıma
 • Öğrencinin Kendisi ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Yeni Girilen Ortam ve Durumlara Uyum Sağlama
 • Öğrencinin Kendisine Güvenini Sağlama
 • Başkalarına Karşı Güven Duygusunu Geliştirme
 • Bireysel ve Grup Etkinliklerinde Sevgi, Saygı, Hoşgörü ile Hareket Etme
 • Bireysel Özellikler ile Duyu Çalışmaları Arasındaki İlişkiler
 • Duyu Organlarını Verimli Kullanma
 • Günlük Yaşamda Duyularını Etkin Kullanma
 • Yaratıcı Drama ile İlgili Kavramlar,  Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Oyunun Özellikleri
 • Oyun Yolu ile Öğrenme
 • Bedensel Enerjiyi Harekete Geçirerek Sözlü ve Sözsüz Yapılan İletişim
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Olay, Olgu ve Sorunlarda Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Ses ve Nefes Çalışmaları
 • Hareket Çalışmaları
 • Kişinin Kendisi ve Başkaları ile Kurduğu Sağlıklı İletişim
 • Sorunların Çözümünde Kendini Başkalarının Yerine Koyma
 • Duyu ve Algı Eğitimi Konusundaki Kavramlar
 • Doğaçlama Çalışmaları
 • Yaratıcılığını Ortaya Koyma ve Geliştirmede Hayal Gücünün Kullanılması
 • Doğaçlamalarda Grup Etkinlikleri Arasındaki İlişkiler
 • Türkçeyi Doğru, Düzgün ve Etkili Kullanma
 • Yaratıcı Dramanın Toplumsal Boyutunu Kavrama
 • Toplumsal Yaşamda Gözlem Gücünü Geliştirme
 • Beden Dili Çalışmaları
 • Bedeni Tanıma
 • Bedenle Oluşturulan Ritmin Dramada Kullanımı
 • Resim Sanatını Yaratıcı Drama ile İlişkilendirme
 • Resim Sanatının Yaratıcı Dramada Kullanımı
 • Müziğin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Ritmin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Fotoğrafın Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Heykelin Yaratıcı Dramada Kullanılması
 • Yaratıcı Drama ile Öykü Arasındaki İlişkiler
 • Öyküden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Şiir Arasındaki İlişkiler
 • Şiirden Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Yaratıcı Drama ile Masal Arasındaki İlişkiler
 • Masaldan Yararlanıp Dramaya Geçiş
 • Kitle İletişim Araçları ile Yaratıcı Drama Arasındaki İletişimleri Geliştirme
 • Kitle İletişim Araçları Hakkında Yeni Yargılar Oluşturma
 • Sahne Çalışmaları
 • Canlandırma Yaparken Sesini Etkili Kullanma
 • Canlandırma Yaparken Bedenini Etkili Kullanma
 • Kişinin Kendini İfade Etmede Bedenini Kullanma
 • Dans Yolu ile Kendini İfade Etme
 • Maske ve Kukladan Yola Çıkarak Dramaya Geçiş
 • Oyundan Yola Çıkarak Maske ve Kuklaya Geçiş
 • Maske ve Kukla Yapımı
 • Tiyatro Ve Yaratıcı Drama İlişkisine Yönelik Etkinlikler
 • Canlandırmaya Yönelik Yaratıcı Drama Çalışmaları
 • Canlandırmaya Yönelik Sahne Oluşturma
 • Karşılaştığı Sorunların Çözümünde Yaratıcı Drama Deneyimleri
 • Yaratıcı Drama Etkinliklerini Sürdürmede Kararlılık
 • Eleştiriye Açık Olma

 

Kazanımlar

 • Kendisini ifade edebilme becerisi
 • Grup içerisindeki etkinliğinin artması
 • Dinleme ve yeni fikir oluşturma yetisi
 • Beden dilini doğru ve etkin kullanma yetisi
 • Okuduğunu doğru anlama yetisi
 • Konuşma şeklinin iyileşmesi
 • Okul derslerinde başarı artımı
 • Yeni sosyal gruplar içerisine daha rahat adapte olabilme
 • Saygı ve sevgi kavramlarının gelişmesi
 • Liderlik yeteneği kullanabilme
 • Çekingenlikten kurtulma


Yorum Gönder

0 Yorumlar